Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Kệ Ti Vi Gỗ nu nghiến TVN05

Kệ Ti Vi Gỗ nu nghiến TVN05
Tên sản phẩm : Kệ Tivi
Mã sản phẩm : TVN5
Kích thước : Dài 217 cm * Rộng 60 cm *cao 80 cm
Chất liệu : Gỗ Nu nghiến, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá chưa VAT : 00.000 NĐ

Giá có VAT :
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải – Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE : http://noithatphongkhach.net

[IMG]


Kệ Ti Vi Tủ bày đồ để TIVI BD06

Kệ Ti Vi Tủ bày đồ để TIVI BD06
Tên sản phẩm : Tủ bày đồ
Mã sản phẩm : BD06
Kích thước : KT 2400 cm* 220 cm* 550 cm

Chất liệu : Gỗ Gụ – Gỗ Hương, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá Gỗ Hương chưa VAT: 00.000 NĐ
Giá Gỗ Gụ : 00.000VNĐ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải – Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218 – DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE : http://noithatphongkhach.net

[IMG]


Kệ để ti vi – Tủ ti vi khảm ốc hoa lá tây TVH5

Kệ để ti viTủ ti vi khảm ốc hoa lá tây TVH5
Tên sản phẩm : Kệ Tivi nho sóc 2 cao 1 thấp
Mã sản phẩm : TVH5
Kích thước : Dài 217 cm * Rộng 60 cm *cao 80 cm
Chất liệu : Gỗ Gụ – Gỗ Hương, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá chưa VAT Gỗ Hương : 14.800.000 NĐ
Giá chưa VAT Gỗ Gụ : 12.800.000 VNĐ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải – Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE : http://noithatphongkhach.net
[IMG]Kệ TiVi gỗ gụ LCD 3 cục C01

Kệ TiVi gỗ gụ LCD 3 cục C01
Tên sản phẩm : Kệ TV LCD C01
Mã sản phẩm : C01
Kích thước : KT 2400 cm*67 cm*50 cm
Chất liệu : Gỗ Gụ – Gỗ Hương, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá Gỗ Hương chưa VAT:
Giá Gỗ Gụ :
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải – Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218 – DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE : http://noithatphongkhach.net
[IMG]


Kệ TiVi gỗ gụ Màn hình phẳng LCD 3 cục C04

Kệ TiVi gỗ gụ Màn hình phẳng LCD 3 cục C04
Tên sản phẩm : Kệ TV LCD C04
Mã sản phẩm : C02
Kích thước : KT 2700 cm*70 cm*50 cm
Chất liệu : Gỗ Gụ – Gỗ Hương, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá Gỗ Hương chưa VAT:
Giá Gỗ Gụ :
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải – Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218 – DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE : http://noithatphongkhach.net
[IMG]


Kệ Ti Vi Màn hình phẳng LCD 3 cục C03

Kệ Ti Vi Màn hình phẳng LCD 3 cục C03
Tên sản phẩm : Kệ TV LCD C03
Mã sản phẩm : C03
Kích thước : KT 2700 cm*70 cm*50 cm
Chất liệu : Gỗ Mun, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Giá Gỗ Mun chưa VAT: 37.5
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải – Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218 – DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE : http://noithatphongkhach.net
[IMG]